• Play the video

Hent app

Generelle brugerbetingelser

Adgang til og brug af nærværende hjemmeside skal ske i henhold til nedenstående betingelser.

Brug ikke hjemmesiden, medmindre du accepterer disse betingelser. Hjemmesiden er udarbejdet og administreres af Ascensia Diabetes Care Holdings. Vi forbeholder os retten til at fjerne eller ændre dele af eller hele hjemmesiden, de generelle brugsbetingelser, vores generelle forretningsbetingelser samt vores salgs- og leveringsbetingelser. Vi forbeholder os desuden retten til at foretage sådanne ændringer efter eget skøn og uden forudgående varsel. Vi anbefaler derfor, at du altid gennemlæser betingelserne og noterer dig eventuelle ændringer eller tilføjelser, når du besøger hjemmesiden.

Betingelser for brug af hjemmesidens indhold

Alle oplysninger, dokumenter og illustrationer, der offentliggøres på nærværende hjemmeside, tilhører Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Det er tilladt at bruge hjemmesidens indhold under forudsætning af, at alle kopier forsynes med angivelse af copyright, at oplysningerne udelukkende anvendes til personlig brug, at oplysningerne ikke anvendes til kommercielle formål, at oplysningerne ikke ændres på nogen måde, og at illustrationerne udelukkende anvendes sammen med den tilhørende tekst.

Rettigheder, herunder varemærker og ophavsret

Alle produktnavne i store bogstaver eller mærket på anden måde på denne hjemmeside tilhører Ascensia Diabetes Care Holdings AG, dets datterselskaber, associerede selskaber, licensgivere eller joint venture-partnere. medmindre andet er anført, eller at det på anden måde tydeligt fremgår, at en rettighed eller et varemærke tilhører tredjepart. Enhver uautoriseret brug af disse varemærker eller andet materiale er udtrykkeligt forbudt og er en krænkelse af ophavsretten, varemærkeloven eller andre immaterielle rettigheder.

Begrænset ansvar

Ascensia Diabetes Care Holdings AG har udarbejdet nærværende hjemmesides detaljerede informationer efter bedste evne og med største omhu på grundlag af interne og eksterne kilder. Vi bestræber os på at udvide og opdatere informationerne løbende. Formålet med informationerne på hjemmesiden er udelukkende at præsentere Ascensia Diabetes Care Holdings AG, vores produkter og tjenester. Vi giver dog ingen udtrykkelige eller underforståede garantier for, at informationerne er fuldstændige eller korrekte. Vi gør især opmærksom på, at visse informationer kan være forældede. Vi anbefaler derfor, at du tjekker hjemmesidens informationer, inden du bruger dem. Det er dit ansvar at kontrollere om de råd, vi giver på hjemmesiden, er aktuelle – dette er især vigtigt med hensyn til sikkerhedsdokumenter og tekniske specifikationer – samt sikre dig, at vores produkter er hensigtsmæssige til specifikke processer og formål. Du er velkommen til at kontakte os direkte, hvis du ønsker yderligere råd eller instruktioner vedrørende vores produkter og tjenester.

Brugere af denne hjemmeside accepterer, at de bruger hjemmesiden og dens indhold for egen risiko. Hverken Ascensia Diabetes Care Holdings AG eller nogen tredjepart, som er involveret i udarbejdelsen, produktionen eller administrationen af nærværende hjemmeside, kan holdes ansvarlig for skader, der forårsages af adgang eller manglende adgang til hjemmesiden, brug eller forhindret brug af hjemmesiden samt skader, der opstår som følge af brug af informationer på denne hjemmeside.

Eksterne hjemmesider/link

Nærværende hjemmeside indeholder link/referencer til andre hjemmesider. Dette betyder ikke, at Ascensia Diabetes Care Holdings AG har godkendt indholdet på disse sider. Ascensia Diabetes Care Holdings AG påtager sig heller ikke noget ansvar for indholdet på førnævnte hjemmesider, eller om dette indhold er tilgængeligt samt for skader, der opstår som følge af nogen som helst form for brug af dette indhold. Link til andre hjemmesider stilles udelukkende til rådighed for at gøre det nemmere for denne hjemmesides brugere at søge informationer. Anvendelsen af disse hjemmesider er på brugerens eget ansvar.

Oplysninger givet af dig selv

Brugeren af nærværende hjemmeside har selv det fulde ansvar for de oplysninger, han eller hun opgiver til Ascensia Diabetes Care Holdings AG, samt for at disse oplysninger ikke krænker tredjeparts rettigheder. Brugeren giver Ascensia Diabetes Care Holdings AG sit samtykke til at opbevare og anvende indsamlede oplysninger til statistiske analyseformål eller til et andet forretningsspecifikt formål medmindre oplysningerne involverer personlige oplysninger, der går ud over masterdata eller brugsdata. Ascensia Diabetes Care Holdings AG er berettiget til at bruge indholdet i meddelelser fra brugerne – herunder forslag, opfindelser, tegninger, teknikker og ekspertviden – til alle formål som for eksempel udvikling, produktion og/eller markedsføring af produkter eller tjenester samt til at overdrage sådanne informationer og uden begrænsninger gøre disse tilgængelige for tredjepart.

Internationale brugere

Nærværende hjemmeside kontrolleres, administreres og opdateres af Ascensia Diabetes Care Holdings AG Den er kun beregnet til brug i Danmark. Ascensia Diabetes Care Holdings AG stiller ingen garantier for, at informationerne på denne hjemmeside er korrekte uden for Danmark, og at produkter og tjenester er tilgængelige i samme udformning, samme omfang eller i henhold til samme betingelser. Når du besøger eller downloader indhold fra denne hjemmeside fra et sted uden for Danmark, er det dit eget ansvar at sikre, at du handler i henhold gældende lovgivning, der hvor du befinder dig.

Salg af produkter fra Ascensia Diabetes Care Holdings AG

Vores produkter sælges i henhold til den enhver tid gældende udgave af vores generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Ascensia, Ascensia Diabetes Care-logoet, CONTOUR, Second-Chance er varemærker tilhørende Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
© Copyright 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Alle rettigheder forbeholdes.

Apple og Apple-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc. Bluetooth-ordmærket og logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker heri er under licens.Google Play og Google Play-logoet er varemærker tilhørende Google Inc.

Dato for udarbejdelse: 14.09.2016